Info om Guatemala
PDF Udskriv Email

Sierra Madre og Sierra de los Cuchumatanes er to bjergkæder der gennemskærer landet fra øst til vest. De består af en række aktive vulkaner og er præget af hyppige jordrystelser. Mellem disse to bjergkæder ligger højlandet (altiplano), der består af dårlige jorder og er et let bytte for erosion. Højlandet udgør 26% af landets areal, og her bor 53% af befolkningen. Her findes kaffeplantager og subsistenslandbrug drevet af de indianske småsamfund. Lavtlandsområdet ud mod Caribien er det mest udstrakte, er dækket af tropisk regnskov, men er samtidig det tyndest befolkede. I dalene ud mod Caribien og mod Stillehavet findes der bananplantager, sukkerrørs-, bomulds- og kaffeplantager. I 1980 var 41,9% af landet dækket af skov. Dette tal var i 1990 faldet til 33,8%, hvilket er en faretruende udvikling for landets meget varierede økosystem.

Folket: Omkring 61% af befolkningen er efterkommere af Maya folket. Landets befolkning kan udfra sprog og kultur inddeles i 4 hovedgrupper: ladinoerne (efterkommere af spaniere og den oprindelige befolkning), mayaer, garifunaer (i området ud mod Caribien) og xinca.

Religion: Overvejende katolsk. Siden starten af 1980'erne er en lang række evangeliske sekter trængt ind i landet og desuden praktiserer en betydelig del af den oprindelige befolkning fortsat deres egne religiøse ritualer.

Sprog: Spansk (officielt), men størstedelen af mayabefolkningen har et af de 22 mayasprog (cakchiquel, kekchí, mam, quiché, tzujil m.fl.) som hovedsprog. Endvidere taler folk ved atlanterhavskysten Garifuna.

Politiske partier: Movimiento de Acción Solidaria (Solidarisk Aktionsbevægelse, MAS); Unión del Centro Nacional (Den nationale Centrumsunion, UCN); Democracia Cristiana de Guatemala (Kristelige Demokrater, DCG); Partido de Avanzada Nacional (Nationale Fremskridtsparti, PAN); Frente Republicano Guatemalteco (Guatemalas Republikanske Front, FRG), den ultrahøjreorienterede general Efraín Ríos Montts parti; Partido Social Demócrata (Socialdemokratiet, PSD); Unión Democrática (Demokratisk Union, UD); Movimiento de Liberación Nacional (Nationale Befrielsesbevægelse, MLN); Partido Revolucionario (Revolutionære Parti, PR); Central Auténtica Nacionalista (Autentisk Nationalistiske Central, CAN). Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (Guatamalas Nationale Revolutionære Enhed, URNG) var tidligere landets guerilla, men er nu et legalt politisk parti.

Sociale organisationer: Unión de Asociaciones Sindicales y Populares (Sammenslutningen af Folkelige og Faglige bevægelser, UASP); Frente Nacional Sindical (Nationale Faglige Sammenslutning, FSN); Central Nacional de Trabajadores (Arbejdernes Nationale Fællesorganisation, CNT); Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Guatemalas Faglige Landsorganisation, USTG); Comité de Unidad Campesina (Bøndernes Enhedskomite, CUC); Coordinadora Nacional Indígena Campesina (Den nationale indianer og Bondekoordinering, CNIC); Comunidades de Población en Resistencia (Modstandslandsbyerne, CPR); Comisiones Permanentes de Refugiados en México (De permanente kommissioner for flygtningene i Mexico, CPRM); Comisión Nacional de Viudas de Guatemala (Den nationale kommission for Guatemalas Enker, CONAVIGUA); Grupo de Apoyo Mutuo (Gruppen til gensidig Støtte, GAM); Consejo de Comunidades Etnicas Runujel Junam (De etniske samfunds Råd - Runujel Junam, CCE-RJ); Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Ærkebiskoppens Menneskerettighedskontor); Agrupación de Mujeres Tierra Viva (Kvindesammenslutningen Tierra Viva), Grupo Guatemalteco de Mujeres (Guatemalas Kvindegruppe); Coordinadora de Mujeres Mayas (Maya kvindernes Koordinering, CMM). Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (Akademiet for Mayasprog i Guatemala, ALMG); Coordinación Maya Majawil Q'uij (Maya Koordineringen - Majawil Q'uij) og Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (Rådet for mayaorganisationer i Guatemala, COMG).

Officielt navn: República de Guatemala.

Administrativ inddeling: 22 departementer

Hovedstad: Guatemala, 3.199.000 indb. (1999).

Andre vigtige byer: Mixco, 268.300 indb.; Villa Nueva, 129.600 indb.; Quetzaltenango, 115.900 indb.; Escuintla, 63.400 indb.; Chinautla, 47.500 indb. (2000).

Regering: Álvaro Colom Caballeros, præsident siden februar 2008; vicepræsident Eduardo Stein Barillas. Valgperioden er 4 år. Parlamentet har ét kammer: Nationalforsamlingen med 113 medlemmer. 91 af disse er valgt i departementerne. 22 pladser er baseret på proportionalvalg.

Nationaldag: 15. september (Uafhængighedsdagen, 1821)

Væbnede styrker: 44.200 soldater (1996)

Paramilitære styrker: 10.000 (Policía Nacional, Nationalpolitiet); 2.500 (Guardia de Hacienda, Skattepolitiet); 500.000 (Civilforsvarspatruljer, milits og reserven).

 

Efter Leksikon for det 21. århundrede