Landefakta Guatemala
PDF Udskriv Email

GEOGRAFI

Hovedstad Guatemala City (ca. 2,5 mio. indb.)

Areal 108.809 km2 (Danmark 43.000 km2)

Indbyggertal 13,4 mio.

Befolkning 55% ladino, mestiz; 43% indfødte folk; 2% andre

Sprog Spansk er officielt sprog (dertil 23 officielt anerkendte indfødte sprog)

Religion 60% Romersk-katolsk; 30% protestantisk; 9% Maya.

 

________________________________________

ØKONOMI

BNI pr. capita USD 2.640 (2006) (Danmark: USD 51.700 (2006))

Vækst i BNP pr. capita 3,2% (2005)

Gældssituation (år) Udlandsgæld: USD 5,5 mia. (2007)

Valuta Quetzales (GTQ)

Valutakurs 100 GTQ (quetzales) = ca. 67 DKK

________________________________________

Indenrigspolitisk situation:

Guatemala er en demokratisk republik, baseret på forfatningen af maj 1985. Parlamentet består af 158 medlemmer, som vælges for 4 år. Efter 36 års borgerkrig blev der i 1996 underskrevet en endelig fredsaftale mellem den nyvalgte PAN-ledede regering og oprørsbevægelsen URNG. Implementeringen af fredsplanen blev støttet af en lang række internationale donorer, men processen forløb langsomt pga. parlamentarisk modstand.

 

Traditionelt er Guatemala blevet regeret af præsidenter, med tilhørsforhold på højrefløjen fra først PAN (Partiet for National Fremgang), siden FRG (Guatemalas Republikanske Front) og senest GANA (den Store Nationale Alliance). Dette billede blev vendt, da centrum-venstre kandidaten Alvaro Colom vandt præsidentmagten ved valget i 2007 foran højrefløjens kandidat, den tidligere general Otto Perez Molina. UNE har dog ikke flertal i parlamentet, og præsidenten har fra starten af sin periode fokuseret på at føre politik der skaber ”national samling” – bl.a. ved at holde ugentlige møder med andre partiledere.

 

En "Sandhedskommission" fra 1998 har anslået, at der under borgerkrigen var omkring 42.000 brud på menneskerettighederne, inklusiv 626 massakrer og folkemord. Kun få er blevet dømt for overtrædelse af menneskerettighederne, bl.a. pga. den amnesti, der indgik som en del af fredsaftalen i 1996. Brud på menneskerettighederne fortsætter i dag, og det vurderes, at menneskerettighedssituationen og den generelle sikkerhedssituation for borgerne er forværret det seneste år.

 

Menneskerettighedsforkæmpere og ansatte i restvæsenet er ofte udsat for overfald og trusler, og straffriheden for lovovertrædelser er udbredt. Under valgkampen i 2007 blev der dræbt 56 politikere og politisk engagerede, og også journalister udsættes for trusler, især i forbindelse med afsløringer af korruption. Tilstedeværelsen af parallelle magtstrukturer med forbindelse til organiseret kriminalitet er en stærkt medvirkende faktor til den forværrede situation. Specielt i Guatemala City er volden steget alarmerende de seneste år, hvor især mord på kvinder har været tiltagende. Der blev i gennemsnit begået 14,5 mord om dagen i Guatemala i 2007.

 

Økonomisk situation:

Guatemala har den mest ulige jordfordeling i Latinamerika, og fordelingen af nationalindkomsten er den tredjemest ulige i verden. Over halvdelen af befolkningen lever under den internationale fattigdomsgrænse, hvoraf størstedelen udgøres af den oprindelige indfødte befolkning. I sidste halvdel af 90'erne er økonomien vokset med ca. 4% årligt, mens væksten per indbygger var betydeligt lavere (1-2%) i begyndelsen af det nye årtusinde, men er steget i de senere år.

 

Fra slutningen af 90'erne har økonomien været under stigende pres på grund af øgede underskud på det offentlige budget og på handels- og betalingsbalancerne. Tidligere og nuværende regeringer har dog haft øget fokus på budgetdisciplin, men underskuddet fortsætter.

 

Guatemalas vigtigste traditionelle eksportprodukter er blandt andet kaffe, sukker og bananer. Eksport af arbejdskraft har stigende betydning for økonomien. I 2007 udgjorde migranters hjemsendte penge 12% af BNI. De vigtigste handelspartnere er USA, samt medlemmerne af den centralamerikanske frihandelszone. I 2006 eksporterede Danmark for DKK 56,3 mio. til Guatemala, og importerede for DKK 13 mio.

 

Udenrigspolitisk situation:

Guatemala er medlem af WTO, og landet er en af fortalerne for øget økonomisk integration i Mellemamerika. En frihandelsaftale mellem Mexico, Guatemala, Honduras og El Salvador blev etableret i 2001. I 2006 blev en frihandelsaftale mellem de centralamerikanske lande, den Dominikanske Republik og USA (DR-CAFTA) ratificeret. Guatemala anerkendte i 1991 Belizes selvstændighed, men forholdet til Belize er fortsat præget af grænsestridigheder.

 

Udviklingssamarbejde med Danmark:

Guatemala modtager bistand gennem Danmarks regionale menneskerettigheds- og miljøprogrammer. Danmark har endvidere siden 1997 ydet overgangsbistand til gennemførelse af fredsaftalerne. En række danske NGO'er gennemfører fortsat projektbistand i Guatemala. Fra januar 2008 bidrager Danmark med støtte til den Internationale Kommission til Bekæmpelse af Impunitet i Guatemala (CICIG) der over de næste to år skal efterforske organiseret kriminalitet, parallelle strukturer og korruption. Midlerne fra Børnenes U-landskalender gik i 2007 til et førskole projekt for Mayabørn. Dansk bistand til Guatemala er primært rettet mod landets fattige befolkning (indfødte folk og kvinder).

 

Redigeret 8. april 2008

Det danske Udenrigsministerium